Система канали и решетки Sell-Line

Система канали и решетки Sell-Line

Система канали и решетки “Sell-Line” е проектирана за отвеждане на дъждовни и/или отпадни води, сертифицирана за класове на натоварване А15 и B125 в съответствие със стандарт BS EN 1433:2002.

 • Решетки с клас на натоварване А 15 - B125;
 • Hot galvanized coating of the grating;
 • Locking of the ratings without fixing;
 • A small number fittings for drainage;
 • Reinforced side gratings of the channel for greater stability in the concrete bed;
 • Side "T" shaped connection of the channels;Channel Sell-Line 135/135/1000 with galvanized grating lexon.bg

Channel Sell-Line 135/135/1000 with galvanized grating

Channel Sell-Line 135/50/1000 with galvanized grating lexon.bg

Channel Sell-Line 135/50/1000 with galvanized grating

Channel Sell-Line 135/135/1000 with PP grating lexon.bg

Channel Sell-Line 135/135/1000 with PP grating

Channel Sell-Line 135/50/1000 with cast-iron grating lexon.bg

Channel Sell-Line 135/50/1000 with cast-iron grating

Set of end cap and end cap with outlet 135/135 Ø100 / Ø110 lexon.bg

Set of end cap and end cap with outlet 135/135 Ø100 / Ø110


PP grating Load class A15

PP grating Load class A15

 • Pedestrian zones;
 • Balconies and terraces;
 • Parks and gardens;
 • Bicycle lanes;
 • Sport facilities;
Galvanized steel: 1.2 mm Load class B 125

Galvanized steel: 1.2 mm Load class B 125

 • Pedestrian zones
 • Parks and gardens
 • Car washes and service stations
 • Parking areas
 • Industrial warehouses
Grating from hot galvanized steel with load class B125

Grating from hot galvanized steel with load class B125

 • Pedestrian zones
 • Parks and gardens
 • Car wash and auto service
 • Parking areas
 • Industrial warehouses
Чугунена решетка Клас на натоварване

Чугунена решетка Клас на натоварване

 • Parking areas;
 • Road sideways;
 • Curbs entering the roadway up to 0.5 m;Вертикален дренаж - Ø110
Хоризонтален дренаж - Ø50

Вертикален дренаж - Ø110
Хоризонтален дренаж - Ø110


"Clips" locking mechanism without the need for specialized tools.


Load class Аpplicable load Minimum thickness mm (A) Minimum height mm (B)
A 15 15 kN 100 100
B 125 125 kN 100 100

Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.

Положете каналите започвайки винаги откъм заустването на канала и продължете по посока наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.

Подгответе дренажите и насипете поддържащия слой.
ВАЖНО! Монтирайте решеткитепреди полагането на бетона, за да предотвратите деформации при стягането на бетона.

При полагане на последния слой настилка задължително трябва да се подсигури разлика от между 3-5mm с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.


Drainage Channels Sell-Line pricelist

Drainage Channels Sell-Linebrochure

Дренажни канали Sell-Line 1307 - Декларация за експлоатационни показатели

Дренажни канали Sell-Line 310 - Декларация за експлоатационни показателиSelect category